Aktiviteter

Bygdegården ligger i vacker och levande landsbygdsmiljö omgiven av skog, älv och sjöar med möjlighet till avkopplande naturupplevelser men även möjligheter till kulturupplevelser och shopping ges.

Bad och fiske

Närmaste kommunala badplats med sandstrand och bryggor ligger vid sjön Hugn invid Köla kyrka (ca 8km). Hugn är känt för sin goda tillgång på fin gös. Men även abborre och gädda finns i riklig mängd.
Bad och fiske kan även ske i sjöarna Ränken och Vadljungen samt i många av de mindre skogssjöar och tjärn som omger bygdegården.
Kölaälven (ca 1 km) har god tillgång på gädda och abborre.
Det finns även några tjärn i omgivningen där man har put-and-take av öring.
Allt fiske kräver fiskekort.

Paddling på Kölaälven

Köla älv är en omväxlande tur med både sjö- och åpaddling på mestadels lugnt flytande och meandrande vattendrag. Färden kan börja från vildmarkssjön Skjervangen inne i Norge och går sedan på sjöar och åar förbi Skillingsfors ner till Koppom. Här börjar det längsta oreglerade avsnittet av Kölaälven, där du har goda chanser att få se bäver. Efter Adolfsfors och Köla följer mest sjöpaddling via Hugn till Åmotfors. Sedan följer Nysockensjön mot Jössefors där leden ansluter till Jösse älv. Alternativt går det att fortsätta från Hugn söderut till södra änden av sjön Ränken. Efter landstransport knappt 4 km till Sulvik kommer du direkt till Glafsfjorden och så småningom Arvika.
Älven ligger ca 1 km från bygdegården. Kanotuthyrning finns i närheten.

Vandringsleder

Finnskogsleden är en 24 mil lång vandringsled från Morokulien(norska gränsen) i söder till norska Trysil i norr. Leden är uppdelad i 15 spännande etapper och korsar riksgränsen flera gånger.
Kyrkleden/ Skillingmarksleden är en 17 km lång vandringsled som börjar/avslutas ca 1 km före Skillingmarks kyrka. Vid Asketjärnet finns en eldplats och vindskydd. Leden börjar/avslutas vid Valfjället. Vandringsleden passerar genom naturreservatet Gullrosas berg, se nedan.
Säterleden är en ca 7 km lång, kuperad och vacker vandringsled som följer den gamla sätervägen mellan Remjängs vattensåg/spånhyvel och Remjängssätern.
Älvstigen, Koppom
En 6 km lång vandringsled i Koppom utmed Kölaälven.

Naturreservat

Gullrosas berg består av ett sprickdalslandskap som ger möjlighet till strapatsrika vandringar genom lövrika barrskogar, tallklädda åsar, djupa granskogar, branter med artrika lodytor, sumpskogar och våtmarker. Här finns flera hotade arter av lavar och tickor samt tretåig hackspett. Tidiga vårmorgnar kan man få se både tjäder- och orrspel. Kyrkleden/Skillingmarksleden passerar genom reservatet. 53 ha stort. Nås lättast från vägen mot Skillingsfors (ca 8 km).
Övriga naturreservat i närheten är Gråberget, Kloften, Norra Lian och Skutan i Koppom.

Bryelsegrottan

En isgrotta från istiden som ligger i Skillingsfors. Vill man se isen är mars-april bästa månaderna.

Utsiktstorn

Utsiktstorn finns på toppen av Valfjället  samt vid Fågelåsen i Skillingmark.
Bysjöns fågeltorn ligger i norra änden av Bysjön, vid Lerot, ett av Edas bästa fågelområden med möjlighet att se brun och blå kärrhök, enkelbeckasin, fiskgjuse, flodsångare, kornknarr, rördrom, skogsduva, grågås, vigg med flera.

Vilda djur

Området kring bygdegården är ett av Sveriges älgtätaste . Köla är  känt för sina vita älgar och på senare tid finns även vita rådjur. 

Golf

18-håls golfbana vid sjön Hugn (10 km). Kuperad naturskön miljö i herrgårdsmiljö med sjöutsikt åt två håll (Hugn och Ränken). Omklädningsrum med dusch och bastu, golfshop, restaurang med rättigheter
Skidåkning
Familjevänliga Valfjällets skicenter (ca 10 km norrut)med 5 liftar och 12 nedfarter(fallhöjd 220 m, längsta nedfart 1325 m) samt Kiölåsens skidstadion (8 km norrut)med 7 km längdskidspår, 8 km elljusspår sammanbundet med Valfjällets skicenter. Skiduthyrning, skidskola,snölekland, värmestugor, grillplatser samt restaurang med rättigheter. Kvällsöppet i backen vissa kvällar.

Hembygdsgårdar

Köla hembygdsgård och Kölaladan vid Köla prästgård
Sommartid  kafé i hembygdsgården och utställning och försäljning av hantverk i Kölaladan. Vävstuga där man bland annat väver filleklee och har kursverksamhet.

Skillingmarks hembygdsgård
, vid Askesjön i Bön, Skillingsfors
Arrangemang med servering sommartid. Gården är känd för att det spökar där. Spökkvällar anordnas.

Bruksgården
, SkillingsforsServering av goda våfflor, hantverksförsäljning och lotterier sommartid.

Eda hembygdsgård
i Hammar, Eda socken
Sommaraktiviteter som midsommarfirande och aktiviteter för unga. Där finns minilantgård, kryddträdgård, kolmila samt bikupa. Kaffeservering, hemslöjdsförsäljning, konstutställning och  underhållning.

Järnskogs hembygdsgård
, söder om Koppom
Gården som ligger i Hajom, invigdes 1924. Huset var från början en bondgård från 1800-talet, men har senare använts som skolhus. Här finns flera gamla hus från bygden, bl a en loge från Remjäng samt lanthandeln Hijombua där man kan köpa skrädmjöl (rostat havremjöl) och karameller i strut. Servering sommartid. Här finns även museet Beredskapsåra som är inrett i en militärbarack från 1940. Där kan besökare både se och höra hur miljön var för alla de soldater som gjorde beredskapstjänst vid gränsen 1940-1945. Det finns ett stort register över norska flyktingar som tog sig över gränsen under ockupationstiden.

Remjängssätern
från 1700-talet var på sin tid en av Sveriges sydligaste fäbodar och fäboddriften pågick fram till 1920-talet. Den gamla landsvägen som går från Remjängs by till Remjängssätern var i äldre tider den naturliga förbindelsen mellan socknarna Järnskog och Östervallskog. Sätervallen är idag en 8.6 hektar stor samfällighet som ägs av markägarna i Remjäng.

Remjängs vattensåg
och spånhyvel. Vid den vattendrivna sågen, sågas det bräder nu på samma sätt som för 100 år sedan. Sågen togs ur drift för 65 år sedan och revs. Remjängs byalag har återuppbyggt sågen. Ett vattenhjul driver både en enbladig sågram och en cirkelsåg samtidigt.

Museer

Eda Skans Museum ligger i Åmotfors och skildrar norsksvensk gränshistoria under krigsperioden 1644-1905. I museets samlingar fi nns bl.a. uniformer, vapen och föremål från kronopråmen ”Kantinen” som förliste i sjön Hugn år 1808.
Eda skans byggdes 1644-1657 och blev med tiden den viktigaste försvarsanläggningen mot Norge. Den är belägen mellan centralorterna Charlottenberg och Åmotfors vid Bysjön. Efter unionen med Norge föll den i glömska men år 1939 började man restaurera den och arbetet färdigställdes 1946. Senaste restaureringen av vallarna gjordes under 1990-talet. Skansen har idag återfått tre av sina ursprungliga kanoner. Eda skans ingår i Eda kommuns vapensköld.

Eda Glasmuseum
ligger alldeles intill norska gränsen och visar bl.a. pressat hushållsglas, fi na serviser, målat och etsat glas samt unika kristallpjäser ur Eda Glasbruks produktion, utställningen byts ut inför varje säsong. Bruket startades 1835 och lades ned 1953 och var kring förra sekelskiftet ett av Sveriges största glasbruk med ca 300 anställda. Intill gamla glasbruksområdet fi nns två renoverade arbetarbostäder, Bergsbyggnaden och Småglasbyggnaden, samt en musikpaviljong.

Museet Beredskapsåra
söder om Koppom är inrett i en militärbarack från 1940. Där kan besökare både se och höra hur miljön var för alla de soldater som gjorde beredskapstjänst vid gränsen 1940-1945. Det finns ett stort register över norska flyktingar som tog sig över gränsen under ockupationstiden

Mosstakans skola
, söder om Koppom byggdes på 1920-talet och har sedan dess fungerat som små- och folkskola för södra Järnskog fram till 1964, då nya Hierneskolan byggdes. Samlingar av material från de gamla skolorna i bygden finns att beskåda.

Fredsmonumentet och Morokulien

Den 16 augusti 1914 invigdes det 18m höga fredsmonumentet i vit granit från Idefjorden och ca 12000 personer kom för att fira för att fira 100-årig fred mellan Norge och Sverige. Marken där monumentet står ägs av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Norges Fredslag.
 År 1959 fick Allan Schulman på Sveriges Radio en idé om ett gemensamt norskt/svenskt radioprogram från fredsplatsen. I oktober sändes programmet Över alla gränser av SR och NRK med programledare Lennart Hyland och Randi Kolstad, i ett tält av Cirkus Arnardo med statsminister Gerhardsen och statsminister Erlander som deltagande gäster. I programmet fastlades även namnet på det nya radio och fredsriket: Morokulien (moro/kul-i-en) som är sammansatt av det norska moro och det svenska kul. Två damer som brevväxlat med varandra sedan 1905 och som för första gången träffades under programmet, utgjorde startskottet för en organiserad brevväxling mellan norrmän och svenskar. Man skickade ut postdiligens per häst med postiljoner och posthorn, och byggde upp ett postkontor i Morokulien. Under två månader passerade 1 miljon brev till nya brevvänner genom postkontoret. Man samlade även in pengar till flyktinghjälp och byggde upp en fl yktingvilla på bara två veckor. Dit flyttade en familj från Ungern 1960. Man satte då upp en bensinstation för familjen att få en inkomstmöjlighet. Nuvarande Kungen av Morokulien heter Lars I Gunnar.

 Övriga aktiviteter

Mumindalen och Rosariet i Koppom. Ligger centralt i Koppom. Ett bra utflyktsmål, här kan man se gutefår och andra utrotningshotade fårraser. Den fina grillplatsen passar bra för en picknick. Se samtidigt Rosariet där det finns en stor samling av olika rossorter.
Lundsvattnet, naturstig runt anlagd våtmark, promenadslinga ca 2 km utgår från Lundsberg, bygdegården.

Shopping mm

Närmaste affär finns i Koppom (7 km), en Konsumaffär med bra utbud och som även har postservice.
I Koppom finns även apotek, bank, byggmaterielhandel, kiosk och bensinstation.

Storgatan i Charlottenberg (ca 18 km) finns restauranger, konditorier, bank, post, verktygs- kläd-, mataffärer m.m. Sportaffär och bensinmack ligger i anslutning till samhället.

Charlottenbergs shoppingcenter innehåller allt vad ett shoppingcenter kan tänkas innehålla.  Apotek, Systembolag  och restauranger finns där.

Arvika är närmaste stad ( ca 30 km), en charmig småstad med möjlighet till shopping och restaurangbesök men här finns även friluftsmuseet Sågudden, Arvika Fordonsmuseum, Rackstadmuseet med Oppstuhage, badhus med styrkehall m.m.

Till Oslo kan man åka Sockervägen, en smal men fullt farbar grusväg som startar i Skillingmark och som är en genväg(ca 11 mil) till vårt grannlands huvudstad.