Föreningen

Historia

Hämtat från gamla protokoll Köla Sockenförening.

 • 1922 utsågs en kommitté för anskaffning av möteslokal. AG Karlsson och Emil Kullgren erbjöd tomt på sin mark i Lunden.
 • 1923 kontakt togs med Solberga amatörsällskap angående att få flytta lokalen ”Gonnor” i Tömte till den upplåtna marken i Lunden.
 • 1925 i Januari flyttades teaterlokalen Gonnor i Tömte till Lunden, ca 400 m öster om nuvarande Lundsberg. På Pingstdagen 31 maj 1925, invigdes lokalen. Solbergaamatörerna fick sin hemvist i de nya lokalerna.
 • 30-talet startades bibliotek och bioföreställningar. Under andra världskriget användes Lundsberg till militärförläggning.
 • 40-talet gjordes en tillbyggnad på lokalen med ett rum innehållande en öppen spis.
 • 1950 fastigheten brann 8 november, troligen orsakad av överhettning i en kamin efter en bioföreställning kvällen före.
 • 1954 efterträdaren Nya Lundsberg invigs.
 • 1992-93 byggdes Lundsberg ut med ny servering, modernt kök samt lokal för luftgevärsskytte i källaren. Utbyggnaden blev möjlig tack vare bidrag från Boverket.
 •  2018 Installation av bergvärme samt konvertering av olja/el till vattenburet system i hela huset. Huvudfinansiär Jordbruksverket och Eda kommun som medfinansiär och 10% egen insats.
Under alla år har det hållits många kurser, möten, fester och danser i lokalerna. På 60-talet t ex drog orkestrar som Sven-Ingvars och Flamingokvintetten fullt hus!

Bli medlem


Lundsbergs Bygdegård är idag den enda kvarvarande samlingslokalen inom Köla, Skillingmark och Järnskog för bröllop, födelsedagsfester, danser, möten mm pga. sin generösa yta och moderna kök. Därför vänder vi oss i första hand till dessa områden med vår vädjan om medlemsstöd och andra bidrag.

Lundsbergs Bygdegårdsförening hade 2017  56 medlemmar som betalar som familj. Räknar man personer blir det ca 120.
Uthyrningen för 2017 har varit bra med totalt 123 uthyrningstillfällen. Av dessa uppgick nolltaxetillfällena till 94 st, varav Upper Hall Linedanceförening, Köla Skytteförening samt Köla PRO stod för merparten. Övriga nolltaxeföreningar har varit Centern,  Alliansen samt OK Hierne.
Uthyrningen av härbret och källarrum har gett 9 810 kr under året. Bokning har skett via Destination Värmland och ”vaktmästeri”  som under sommaren har fördelats mellan styrelsen och andra medlemmar.

 

Verksamhetsplan

Se årsmötesprotokoll

 

Sammanfattning

Slutligen kan vi säga att föreningen har haft ett bra verksamhetsår. Det ligger dock många timmars arbete bakom i form av ideella insatser.

Vi har förhoppningar att även 2018 kommer att bli ett bra verksamhetsår och hoppas att  vår verksamhet med uthyrning av enkelt boende kommer att utvecklas.


 

Tack för att Du stöttar Lundsbergs bygdegård!

 • Medlemsavgift vuxen: 150: -
 • Medlemsavgift familj:300: -
 • Gåvor valfritt belopp
 • Bankgiro: 5706-0089  Swisch 123 097 03 84

Styrelsen

Lundsbergs Bygdegårdsförening är en ideell förening och är medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund.

Lundsbergs Bygdegårdsförenings styrelse, vald vid årsmöte 2017:
 • Ordförande: Böret Segolsson Knutsson  <boret@lundsbergsbgf.se
 • Kassör: Kjell Olofsson, kjell@lundsbergsbgf.se
 • Sekreterare: Marit Segolsson-Andersson, marit@lundsbergsbgf.se
 • Övriga ledamöter: Sören Knutsson, Mårten Johansson
 • Styrelsesuppleanter:    Sven Bengtsson, Johan Wirén, Olle Henriksson
        Bo-Inge Nilsson, Inge Olsson

Protokoll

Årsmöte 2018

Årsmöte 2017 

Årsmöte 2016