Uthyrning

Prislista 2020

Lundsbergs Bygdegårdsförening ingår i Eda Kommuns 0-taxesystem. Föreningar i Eda kan ansöka att omfattas av 0-taxa genom fritidsnämnden i Eda Kommun.

  • Mindre grupp (som ej använder köket för matlagning): 500:-
  • Privat fest (t ex födelsedag, bröllop): 2 000:-
  • Föreningar vid 0-taxa: 1  500:-
  • Övriga för kommersiellt syfte: 2 500:-

Bokning och betalning

Bokningar gör på tel 0571-140 87, OBS vidarekoppling
Betalning sker i samband med att nyckeln lämnas ut.

Förfråging

Förfrågan om lokalen och om Du vill boka görs på tel 0571-140 87, eller till någon i styrelsen.

Regler

För att vi alla skall trivas vill vi från Bygdegårdsföreningen sida att Du tänker på följande:

  • Ventilationen är ej automatisk utan styrs från en timer i rummet under trappan. Används lokalen mer än 6 tim. måste      timern ställas om. Frånluft för kök och toaletter styrs från brytare i köket.
  • Om köket används skall det återlämnas i slutstädat skick efter användning. Ugnar och övrig utrustning skall vara rengjorda och golvet våttorkat. För diskmaskin finns särskild instruktion.
  • Övriga utrymmen utom dansgolvet skall vid återlämnande vara slutstädat med våttorkade golv, bord avtorkade, stolarna uppsatta på borden. Möblering på samma vis som före användning. 
  • Dansgolvet är behandlat på ett speciellt vis. Dammsuges och därefter torkas med speciell duk. Får absolut inte våttorkas.  Behöver golvet ”vallas” får inget annat än dansvax användas. 
  • Häftstift och spik får ej användas vid uppsättning av affischer o dyl. Använd speciell tejp som finns i köket.

Återlämnande av Bygdegården

Vänligen skriv ut och fyll i blankett om "Återlämnande av Bygdegården".