Till Riksförbundet
Gå till distrikt
 • Hem
 • Om bygdegården

Om bygdegården

Historia

 • 1922 utsågs en kommitté för anskaffning av möteslokal. AG Karlsson och Emil Kullgren erbjöd tomt på sin mark i Lunden.
 • 1923 kontakt togs med Solberga amatörsällskap angående att få flytta lokalen ”Gonnor” i Tömte till den upplåtna marken i Lunden.
 • 1925 i Januari flyttades teaterlokalen Gonnor i Tömte till Lunden, ca 400 m öster om nuvarande Lundsberg. På Pingstdagen 31 maj 1925, invigdes lokalen. Solbergaamatörerna fick sin hemvist i de nya lokalerna.
 • 30-talet startades bibliotek och bioföreställningar. Under andra världskriget användes Lundsberg till militärförläggning.
 • 40-talet gjordes en tillbyggnad på lokalen med ett rum innehållande en öppen spis.
  1950 fastigheten brann 8 november, troligen orsakad av överhettning i en kamin efter en bioföreställning kvällen före.
 • 1954 efterträdaren Nya Lundsberg invigs.
 • 1992-93 byggdes Lundsberg ut med ny servering, modernt kök samt lokal för luftgevärsskytte i källaren. Utbyggnaden blev möjlig tack vare bidrag från Boverket.
 • 2018 Installation av bergvärme samt konvertering av olja/el till vattenburet system i hela huset. Huvudfinansiär Jordbruksverket och Eda kommun som medfinansiär och 10% egen insats.
 • 2019 Sanering och borttagning av jord i krypgrund under dansdelen i avsikt att förbättra inomhusklimatet.

Bli medlem

Lundsbergs bygdegård är idag den största samlingslokalen inom Köla, Skillingmark och Järnskog. Vi tar tacksamt emot medlemsstöd och andra bidrag för att vi ska kunna klara driften och hålla lokalerna gott skick.

Tack för att Du stöttar Lundsbergs bygdegård!

Medlemsavgift vuxen: 150 kr
Medlemsavgift familj: 300 kr
Gåvor: valfritt belopp
Bankgiro: 5706-0089
Swish: 123 097 03 84

Styrelsen

Lundsbergs Bygdegårdsförening är en ideell förening och är medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund.

Lundsbergs Bygdegårdsförenings styrelse, vald vid årsmöte 2024:
Ordförande: Karin Blick
Kassör: Andreas Blomgren
Övriga ledamöter: Mårten Johansson, Hans Albinsson, Hanna Blomgren
Styrelsesuppleanter: Sven Bengtsson, Marit Segolsson-Andersson, Daniel Cronsiö, Kjell Olofsson och Per-Åke Olsson

 

Kontaktuppgifter

Ordförande Karin Blick 070-536 48 24
Kassör Andreas Blomgren 070-340 07 82
Fastighet Kjell Olofsson kjell@lundsbergsbgf.se
070-320 99 46
Uthyrning Mårten Johansson marten@lundsbergsbgf.se
073-050 34 13