Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Vandringsleden

Vandringsleden

Lundsbergs bygdegårdsförening beviljades 2023 stöd för att anlägga en 5,2 km långvandringsled från bygdegården upp till Dammtjärnet och tillbaka. Leden kommer att vara klar för invigning 18 maj 2024. Den tidigare leden ”Naturstig” 1,7 km kommer fortfarande underhållas och vara gångbar.

Lederna startar vid Lundsbergs bygdegårds parkering och inledande information finns på stora anslagstavlan. Starten för de båda lederna är på andra sidan vägen och går i åkerkanten ner mot Lundsbäcken (skylt). Här kan du välja att gå med- eller motsols (infotavla finns). Skyltar är uppsatta med riktningsmarkering för att gå medsols men orange trädmarkering finns för att gå i båda riktningarna. De båda lederna går gemensamt upp mot Lundsvattnet och vidare ner i Djupedalen (1 km från start). Här delas lederna, ”Naturstig” åt vänster och ”Dammtjärnet ” åt höger. Naturstigen fortsätter runt Lundsvattnet och slutar vid startplatsen.

Dammtjärnsleden fortsätter i Djupedalen, passerar strax norr om Haget vidare genom gammelskog upp på åsen med delvis branta partier. Efter sista branten uppför finns en viloplats med sittbänk. Därefter kommer du upp på bergskanten och Dammtjärnet kan skönjas mellan tallarna. Leden fortsätter norrut på kanten och höjdskillnaden mellan högsta punkten och vattenytan är 38 m. Utsikten västerut över tjärnet är mäktig med milsvida skogar mot Skillingmark och Norge och du följer bergsryggen till ungefär halva tjärnet. Där finns ett vindskydd med en grillplats och 50 m bakom vindskyddet ett
utedass.

Använder du grillplatsen måste du se till att elden är ordentligt släckt.

Du fortsätter sedan norrut och kommer ner till tjärnnivån där det finns möjligheter till ett svalkande dopp.

Du följer sedan en dålig ”bilväg” österut och efter 400 m lämnar du bilvägen och kommer sedan in på en gammal timmerväg. Där finns lämningar efter ett vattendrivet sågverk till vänster (infoskylt finns). Leden går nu i rakt ostlig riktning genom gammelskog ner till en öppning i form av åkrar. Efter första åkern kommer du in på en grusväg följer den ca 200 m norrut sedan till höger efter åkerkanten ner till Körkehåla. Körkehåla är ett speciellt område där raviner kommer från öst och väst och mynnar ut i botten där Lundsbäcken slingrar sig fram. När du kommer ner till Lundsbäcken kan du hitta rester efter en linbastu, där själva ugnen är ganska välbevarad. Infotavla finns. Det är sedan valfritt att fortsätta söderut på vilken sida av Lundsbäcken du vill och efter ca 600 m är du framme vid skylten ”Lundsbäcken”. Väl uppe på dalkrönet ser du startplatsen och bygdegården och har då fått en 5 km lång promenad i olika terrängtyper.

För att få en uppfattning av antalet besökare ser vi gärna att du/ni skriver i utlagd gästbok som finns vid bygdegårdens anslagstavla.

DU BESÖKER LEDERNA UNDER EGET ANSVAR!

Karta

Ledansvarig

Kjell Olofsson

070-320 99 46